Groene week bij de Stekelbakjes

 

'Groene week thuis'

Bekijk hier de uitdagingen van 2021

 

We dansen ons fit en gezond!

 

Onderbouw

 

Buitenlesdag

 


 

 


 

Info overgang secundair onderwijs

 

 

 

 

 

 

Update12/04/20

 

Voor onze school betekent dit :

Vanaf 19 april :

*leerlingen van het basisonderwijs kunnen 100% contactonderwijs volgen.

Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie. Daarom zijn deze maatregelen van kracht:

Zo veel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren, blijft het streefdoel, maar de refter voor de kleuters mag opnieuw open. De lunchpauze gebeurt zo veel mogelijk per klasgroep en er wordt permanent geventileerd en verlucht .

Daguitstappen zijn ook binnen toegelaten onder bepaalde voorwaarden.

Speeltijden mogen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen. De klasgroepen worden wel maximaal gescheiden.

Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden. Die inschatting maakt de school zelf.

Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen .

De CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.

Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd; buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.

De andere veiligheidsmaatregelen blijven gelden voor het basis onderwijs.

 

Bekijk de beslisboom  voor kleuter en lager.

 

 

 

Fluobeloning voor 2de leerjaar

Leerlingen van het 2de leerjaar die een volle kaart hadden, krijgen een extra beloning.